Des del inici del primer govern de Jordi Pujol, amb el Conseller Laporte al capdavant del Departament de Salut i seguretat social, es va tenir la idea de crear una xarxa hospitalària a Catalunya per tal que tothom disposes d’un bon hospital a menys de 30 kilòmetres de distància i accessible per una bona carretera. Així al 1981 es començà a construir un model sanitari amb les transferències que havien d’arribar de l’estat espanyol. Però aquest, va posar molts entrebancs a aquest projecte, ja que havien valorat la transferència molt per sota del cost real (87.000 milions quan el cost era de 110.000 milions). Entre 1981 i 1983 el govern català crea el mapa sanitari, inicia les acreditacions de centres i els concerts, i comença a aplicar criteris de gestió. Entre 1983 i 1989 es crea l’Institut Català de la Salut (ICS), la xarxa hospitalària d’utilitat pública (XHUP).

Els primers hospitals que es van construir van ser el de Mora d’Ebre que donaria servei a totes les comarques del Sud, i el de Viella, ja que els habitants de la Vall d’Aran havien d’anar a Lleida o a hospitals de França. I així s’anava construint un Pla de reordenació hospitalària, que tot i haver passat per diverses modificacions va crear les bases per un sistema hospitalari més proper i de qualitat.

Imatge d´un acte a la Mutual Mèdica de Catalunya, d´esquerra a dreta: Jordi Cambra, Andreu Comablia, Josep Laporte, Jordi Pujol, Alfons Gregorich, Miquel Fornell i Antoni Altisench. Casal del Metge. Barcelona. 1980s [ Dr. Joaquim Ramis ]