La recuperació del català

La recuperació del català

Al 1983 s’aprova la primera Llei de normalització linguistica. Aquesta llei va ser impulsada des del govern de la Generalitat, i promulgada per Jordi Pujol. La seva preparació va ser molt llarga i en uns anys políticament molt convulsos (cop d’estat, LOAPA,..) i...
Obra de govern. TV3

Obra de govern. TV3

Crear estructures d’Estat és tasca dels governants: és assumir la responsabilitat de decidir, de prioritzar, de complir els programes electorals pels quals s’ha acceptat la voluntat de govern, és pensar més enllà de l’avui i tenir visió de futur. Governar és també...
Enciclopèdia Catalana

Enciclopèdia Catalana

L’ Enciclopèdia Catalana és considerada per molts l’obra escrita més important feta a Catalunya i per Catalunya. La primera idea de fer una enciclopèdia en Català sorgí dins Edicions 62, del tàndem Max Cahner – Enric Lluch. Davant la magnitud del projecte que...
L’Arxiu Nacional de Catalunya

L’Arxiu Nacional de Catalunya

“El país que vulgui enaltir la seva cultura té la necessitat ineludible de conservar el seu patrimoni documental de forma adequada, a fi de posar-lo al servei dels investigadors; altrament no fora possible de potenciar la pròpia identitat i d’arribar a més alts graus...